Почетна
Одлука о додели уговора за јавну набавку услуга – екскурзија ученика од 5. до 8. разреда
Aутор текста Administrator   
среда, 30 септембар 2015 12:38
На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама  („Сл. гласник РС“ бр. 124/12 и 68/15) директор ОШ „Мирко Томић“ у Обрежу, на предлог Комисије за јавну набавку, доноси одлуку о додели уговора.
 
Преузмите:
 
 
Jавнa набавкa мале вредности услуга – екскурзија ученика од 5. до 8. разреда
Aутор текста Administrator   
четвртак, 17 септембар 2015 15:55
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), члaна 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности услуга број 3/15 дел. број 154 од 14.09.2015. и Решења о образовању комисије за спровођење поступка јавне набавке дел. бр. 155 од 14.09.2015. године  припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности услуга – екскурзија ученика од 5. до 8. разреда ОШ „Мирко Томић“ у Обрежу бр.3/15
 
Преузмите:
 
 
Наставнички излет
Aутор текста Administrator   
понедељак, 20 јул 2015 20:48
03.07.2015. реализован је наставнички излет у Сокобањи.
 
Документација за ученике
Aутор текста Administrator   
понедељак, 06 јул 2015 12:52
Обавештавају се сви родитељи да сву потребну документацију за ученике могу подићи до петка 10. јула, а касније тек од 20. августа због годишњих одмора.
 
Спортиста генерације
Aутор текста Administrator   
понедељак, 29 јун 2015 15:13

sportista-generacije

Спортиста генерације: Емилија Матић

 
«ПочетакПретходна212223242526272829СледећаКрај»

Страна 23 од 29