Почетна Ваннаставно особље
Ваннаставно особље

Радно место

Име и презиме

Директор

Бојан Томић

Стручни сарадник, психолог

Лука Илић

Стручни сарадник, библиотекар

Јасмина Вељковић

Секретар

Јасмина Богојевић

Шеф рачуноводства

Јелена Живковић

Домар/Ложач

Жарко Јевдосић

Сервирка

Виолета Живић

Помоћни радник

Снежана Марковић

Помоћни радник

Магда Бајкић

Помоћни радник

Биљана Јеремић