Почетна Ваннаставно особље
Ваннаставно особље

Радно место

Име и презиме

Директор

Бојан Томић

Стручни сарадник, психолог

Тамара Тодоровић

Стручни сарадник, библиотекар

Саша Јеремић

Секретар

Тања Милетић

Шеф рачуноводства

Саша Срећковић

Домар/Ложач

Жарко Јевдосић

Домар/Ложач

Светомир Петровић

Сервирка

Виолета Живић

Помоћни радник

Снежана Марковић

Помоћни радник

Снежана Јевдосић

Помоћни радник

Биљана Јеремић