Почетна Наставно особље
Наставно особље

Р/Б

Презиме и име

Предаје

1.

Радмила Тоцић        

Наставник разредне наставе         

2.

Станица Шљивић    

Наставник разредне наставе      

3.

Биљана Јовановић

Наставник разредне наставе      

4.

Надица Ђурђевић  

Наставник разредне наставе        

5.

Славица Пешић        

Наставник разредне наставе      

6.

Мирослав Пејковић  

Наставник разредне наставе  

7.

Александар Ђорђевић  

Српски језик                            

8.

Јелена Лазовић

Српски језик                          

9.

Младен Ђорђевић          

Математика                        

10.

Ивана С.Стојановић            

Математика                        

11.

Маја Давидовић                

Немачки  језик              

12.

Драгана Ђорђевић        

Биологија                          

13.

Драгана Антић          

Енглескијезик          

14.

Синиша Јездић            

Историја                    

15.

Весна Миљковић        

Географија                  

16.

Звонко Ћирић            

Ликовна култура      

17.

Никола Николић        

ТИО, Информатика  

18.

Јасна М.Стојановић  

Музичка култура        

19.

Игор Бишевац            

Физичко васпитање    

20.

Андрија Лазаревић      

Верска настава        

21.

Дејан Андонов            

Билогија                      

22.

Александра Ракић    

Енглески језик              

23.

Ивана Кркић        

Физика                            

24.

Јелена Павловић  

Хемија                              

25.

Тамара Сврзић

Наставник разредне наставе