Почетна Наставно особље
Наставно особље

Р/Б

Презиме и име

Предаје

1.

Радмила Тоцић        

Наставник разредне наставе         

2.

Биљана Јовановић

Наставник разредне наставе      

3.

Славица Пешић        

Наставник разредне наставе      

4.

Мирослав Пејковић  

Наставник разредне наставе  

5.

Александар Ђорђевић  

Српски језик                            

6.

Јасмина Вељковић

Српски језик                          

7.

Младен Ђорђевић          

Математика                        

8.

Ивана С.Стојановић            

Математика                        

9.

Ивана Срејић             

Немачки  језик              

10.

Драгана Ђорђевић        

Биологија                          

11.

Драгана Антић          

Енглескијезик          

12.

Синиша Јездић            

Историја                    

13.

Весна Миљковић        

Географија                  

14.

Звонко Ћирић            

Ликовна култура      

15.

Марко Јовановић

Информатика и рачунарство

16.

Никола Николић        

Техника и технологија

17.

Јасна М.Стојановић  

Музичка култура        

18.

Игор Бишевац            

Физичко васпитање    

19.

Андрија Лазаревић      

Верска настава        

20.

Дејан Андонов            

Билогија                      

21.

Данило Живадиновић

Физика

22.

Ивана Кркић        

Физика                            

23.

Владимир Вучковић

Хемија

24.

Јелена Павловић  

Хемија                              

25.

Тамара Сврзић

Наставник разредне наставе