Почетна О школи
Чланови школског одбора

1. Игор Бишевац

2. Надица Ђурђевић

3. Биљана Јовановић

4. Гордана Васић

5. Бобан Бркић

6. Саша Дидић

7. Данило Костић

8. Славољуб Матић

9. Дејан Јеремић