Почетна Контакт
Школски документи

Програми

Школски програм 2018-2022 I-IV

Школски програм 2018-2022 V-VIII

Школски програм 2022-2026 I-IV

Школски програм 2022-2026 V-VIII

Планови

Годишњи план 2022-2023.

Анекс годишњег плана

Школски развојни план

Годишњи план рада за школску 2021/2022. годину

Правилници

Правилник о мерама безбедности ученика

Правилник понашања ученика, запослених и родитеља ученика

Правилник о награђивању

Правилник о организацији и  систематизацији послова

Извештаји

Извештај школе 2021-2022

Закони

Закон о основном образовању и васпитању

Закон о основама система образовања и васпитања

Финансије

Финансијски извештај за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

Биланс стања на дан 31.12.2021.

Финансијски план за 2023 годину

Средњорочни финансијски план за 2023., 2024 и 2025. годину

Финансијски план за 2022. годину

Уџбеници

Уџбеници за школску 2022/2023. годину

Распореди

Распоред писаних провера, 2. полугодиште, школска 2022/2023. година

Распоред писаних провера

 

Вакцинисање против Covid-19

euprava

Контактирајте нас

kontakt

Телефон: 037/790-120

 

E-mail: osmirtom@yahoo.com; 

osmirtom@gmail.com 

Више информација>>

По њему носимо име

 

230px-Mirko Tomic